Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Liên thông văn bản theo Thông tư 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/04/2016

Hướng dẫn

APIs

Liên thông 4 cấp Chính quyền theo Nghị Quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

Hướng dẫn

APIs

iOS

SDK (v2.1.0)

Hướng dẫn

API