Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Hệ thống Tác nghiệp điện tử (G2G) Hệ thống Tác nghiệp điện tử (G2G)

1. QUẬN/HUYỆN

A. HTTT Kinh tế - Xã hội

1. Phần mềm cấp giấy chứng nhận ĐKKD hộ cá thể các lĩnh vực (liên thông thuế):
- Thương mại dịch vụ (bao gồm rượu, thuốc lá)
- Y tế, văn hóa
2. Phần mềm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
3. Phần mềm quản lý tình hình hoạt động thông tin doanh nghiệp
4. Phần mềm quản lý và xác nhận hồ sơ văn hóa
5. Phần mềm quản lý vi phạm hành chính các lĩnh vực: kinh tế, y tế, văn hóa, lao động

B. HTTT Quản lý đô thị

C. HTTT Dân cư
1. Phần mềm quản lý hộ tịch
2. Phần mềm quản lý lao động
3. Phần mềm quản lý hồ sơ sao y, chứng thực

2. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Lĩnh vực báo chí
2. Lĩnh vực xuất bản
3. Lĩnh vực bưu chính và chuyển phát
4. Lĩnh vực viễn thông và internet (ICP)
5. Lĩnh vực phát thanh và truyền hình (TVRO)
6. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng

3. SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Lĩnh vực thương nhân nước ngoài
2. Lĩnh vực LPG
3. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
4. Lĩnh vực hóa chất
5. Lĩnh vực dầu khí
6. Lĩnh vực phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
7. Lĩnh vực đấu thầu
8. Lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo
9. Lĩnh vực chất lượng sản phẩm hàng hóa