Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Quản lý văn bản Quản lý văn bản

 • Liên thông 4 cấp gửi nhận văn bản và phản hồi trạng thái xử lý với Văn phòng Chính phủ theo Nghị Quyết 36a

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Liên thông gửi nhận văn bản giữa các hệ thống theo định dạng edXML

  Kết nối liên thông và gửi nhận văn bản điện tử giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo định dạng edXML theo công văn 2803/BTTTT-THH ngày 01/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Kiểm soát tình hình gửi nhận văn bản qua mạng

  Kiểm soát tình hình gửi văn bản qua mạng gồm các trạng thái: gửi được đến đơn vị nhận, không gửi được đến đơn vị nhận.
 • Quản lý quy trình động

  - Quản lý quy trình theo phiên bản, chức năng sao chép (copy) và giao diện web kéo thả trực quan giúp việc thay đổi quy trình đặc thù của đơn vị một cách nhanh chóng.
  - Cho phép định nghĩa nhiều loại quy trình và áp dụng cho: cơ quan, phòng ban, cá nhân.
  - Kiểm soát được trạng thái xử lý trên quy trình, giúp xác định văn bản nào vừa tiếp nhận, văn bản nào đang xử lý, văn bản nào đã hoàn thành.
  - Hỗ trợ phân quyền trên từng công đoạn của quy trình theo vai trò người sử dụng.
 • Tiếp nhận văn bản đến

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Sao chép văn bản đến, đi, nội bộ

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Tự động số hóa và bóc tách dữ liệu

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Hộp thư văn bản đến

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Cấp tự động số văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Phân loại văn bản chỉ đạo

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Ủy quyền

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Nhập liệu thay cho lãnh đạo (nhập bút phê)

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Nhắc việc

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Thông báo khi có văn bản mới vừa chuyển đến

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Phân công/Chuyển xử lý

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Chuyển nhiều văn bản cùng lúc

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Gia hạn xử lý văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Thay đổi cách thức xử lý văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Rút lại văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Liên kết văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Ghi chú cá nhân và cập nhật tiến độ xử lý công việc

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Tự động kết thúc văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Theo dõi quá trình tham mưu văn bản đi để trả lời cho văn bản đến

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Lưu vết quá trình xử lý văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Phát hành văn bản

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Phát hành bổ sung và phát hành lại

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Hồ sơ công việc

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Xem tệp tin đính kèm có định dạng pdf trực tiếp trên phần mềm

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Chỉnh sửa nội dung trực tuyến và quản lý lịch sử thay đổi

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Tra cứu

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Thống kê

  Nội dung đang được cập nhật ...