Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Quản lý thư điện tử Quản lý thư điện tử

 • Quản lý nhiều tài khoản cùng lúc

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Nhận tất cả thư trong cùng một giao diện

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Tự động đồng bộ thư với các tài khoản

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Soạn thư mới

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Thư đã gửi

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Thư nháp

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Thư đã xóa

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Thư rác

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Quản lý nhãn

  Nội dung đang được cập nhật ...