Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Quản lý lịch công tác Quản lý lịch công tác

 • Phân loại lịch

  Cho phép quản trị thêm, xóa, sửa loại lịch:
  - Lịch cơ quan.
  - Lịch lãnh đạo các cấp.
  - Lịch phòng ban.
  - Lịch cá nhân.
  - Lịch sự kiện/đối ngoại.
  - …
 • Đăng ký lịch

  - Cho phép đăng ký lịch cơ quan, phòng ban, cá nhân, …, mật, trọng tâm, lịch phòng ban đăng ký lịch cơ quan.
  - Dễ dàng đưa ra danh sách thành phần tham dự: người chủ trì, người đồng chủ trì, danh sách dự kiến người cần mời, …
  - Cho phép tạo luồng (nhóm) thành phần tham dự để dùng lại cho lần đăng ký sau.
  - Cho phép đính kèm các tài liệu liên quan tới cuộc họp.
  - Thiết lập lặp lịch theo: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.
  - Gửi thông báo nhắc nhở lịch: 10 phút, 15 phút, …
  - Báo lịch trùng (nếu chấp nhận sẽ có biểu tượng).
  - Kiểm tra và hiện cảnh báo nếu lịch có ngày đăng ký trước ngày hiện tại.
  - Dễ dàng sao chép lịch cũ để chỉnh sửa thành lịch mới.
 • Đồng bộ lịch với Microsoft Exchange

  Tự động chuyển dữ liệu lên Mail Exchange Server để tối ưu việc trao đổi lịch.
 • Lịch dự kiến

  - Quản lý toàn bộ quá trình kiểm duyệt, gửi thư mời họp, hoãn họp, dời lịch,…của lịch công tác.
  - Theo dõi được chu trình trạng thái của lịch: chưa họp, đang họp, đã họp, đã gửi thư mời, hoãn họp,…
  - Lọc tìm nhanh chóng các lịch công tác cần thiết.
  - Dễ dàng kết xuất danh sách lịch dự kiến sang word, excel,…
 • Lịch chính thức

  - Hiển thị lịch chính thức theo tuần, ngày.
  - Ẩn/ hiện lịch chính thức.
  - Dời lịch chính thức sang một thời điểm khác, có gửi Email/SMS thông báo dời lịch tới thành phần tham dự.
  - Gửi thư mời họp qua Email/SMS tới thành phần tham dự. Kết xuất thư mời họp ra tập tin word.
  - Gửi thư mời họp bổ sung qua Email/SMS tới thành phần tham dự.
  - Hoãn lịch (Khi đã gửi thư mời): Gửi thông báo hoãn lịch qua Email/SMS tới thành phần tham dự.
  - Gửi thư mời thay thế: Gửi lại thư mời với một số nội dung mới.
  - Xem lịch phòng ban khác: Nếu người dùng được cấp quyền xem lịch phòng ban khác sẽ thực hiện được chức năng này.
  - Lọc tìm nhanh chóng các lịch chính thức cần thiết.
  - Dễ dàng kết xuất danh sách lịch chính thức ra tệp tin word, excel, …
 • Lịch màn hình chạy tivi

  Cho phép cán bộ, công chức theo dõi các lịch/sự kiện trong ngày với màn hình tivi trực quan.
 • Tự động phân bổ lịch cơ quan xuống lịch phòng

  - Khi đăng ký lịch cơ quan và có mời các phòng ban tham dự thì hệ thống sẽ tự động phân bổ lịch đó xuống lịch phòng của các phòng ban được mời.
  - Hỗ trợ người có thẩm quyền phân công thành viên trong phòng mình đi họp.
 • Xem chi tiết lịch

  Nội dung đang được cập nhật ...
 • Nhật ký lịch

  - Cho phép người dùng kiểm soát lịch sử thay đổi và tình trạng gửi Email/SMS trên từng lịch công tác.
  - Giao diện chi tiết lịch sẽ hiển thị các thông tin thay đổi, cho phép người dùng theo dõi Email/SMS thông báo của mình đã được gửi tới người tham dự hay chưa, dựa vào đó người dùng có thể hủy hoặc gửi lại thông báo dễ dàng.
 • Gửi thư mời họp

  - Hỗ trợ người dùng tạo nhanh thư mời họp một cách dễ dàng mà không cần đăng ký lịch trước.
  - Khi có thư mời, hệ thống sẽ tự động cập nhật lịch này vào các giao diện hiển thị theo quy trình của đơn vị.
 • Thông báo Email/SMS

  - Sau khi gửi thư mời, hoãn họp, dời họp, … hệ thống sẽ tự động gửi thông báo tới người được mời tham dự qua Email/SMS.
  - Hỗ trợ thông báo Email/SMS tới người sử dụng lịch trên iPhone/iPad.
 • Thống kê

  - Thống kê theo thời gian danh sách thư mời: tuần/tháng/quý/năm/thời gian bất kỳ.
  - Thống kê theo thời gian số lần gửi Email/SMS: tuần/tháng/quý/năm/thời gian bất kỳ.
 • Tra cứu

  - Cho phép tìm kiếm, lọc nhanh lịch công tác theo thời gian, theo người chủ trì, theo người đăng ký, theo địa điểm họp,…
  - Hỗ trợ phân quyền xem lịch của phòng ban khác.
 • Tra cứu lịch chưa họp

  Trong màn hình lịch dự kiến, người dùng có thể:
  - Lọc tìm danh sách lịch chưa họp bao gồm: lịch chưa duyệt và lịch hoãn.
  - Xem, sửa để chuyển lịch đã hoãn thành lịch mới ngay trong kết quả tìm kiếm.
 • Xếp phòng họp

  - Cho phép người lập lịch đăng ký sử dụng phòng họp trên hệ thống theo thời gian, theo danh sách dự kiến thành phần tham gia, thiết bị kèm theo, dành cho đối tượng nào,…
  - Người có thẩm quyền (thường là bộ phận điều phối phòng họp) có thể duyệt và xếp phòng họp còn trống cho lịch.