Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Quản lý chỉ đạo điều hành Quản lý chỉ đạo điều hành

 • Lưu vết quá trình xử lý văn bản đi chỉ đạo cấp dưới

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Cập nhật ngày hoàn thành

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Phiếu chuyển

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Sao y văn bản đến thành văn bản đi

  Nội dung đang được cập nhật ...

 • Thống kê báo cáo

  Nội dung đang được cập nhật ...