Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Một cửa liên thông hiện đại Một cửa liên thông hiện đại

 • Cung cấp nền tảng dễ dàng tích hợp các phần mềm tác nghiệp

  ...
 • Liên thông hành chính giải quyết hồ sơ toàn tỉnh/thành phố

  ...
 • Liên thông với Cổng thông tin hành chính một cửa của tỉnh/thành phố

  ...
 • Liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến/Cổng thông tin điện tử

  ...
 • Liên thông với các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành có trước đó của đơn vị

  ...
 • Liên thông với phần mềm quản lý văn bản để lấy số công văn

  ...
 • Kiểm tra trùng hồ sơ khi tiếp nhận

  ...
 • Cấu hình trường mở rộng của hồ sơ

  ...
 • Phân quyền tiếp nhận trên từng lĩnh vực và loại hồ sơ

  ...
 • Cấu hình quy trình động cho từng loại hồ sơ

  ...
 • Chuyển xử lý nhiều hồ sơ cùng lúc

  ...
 • Rút lại hồ sơ đã chuyển xử lý

  ...
 • Gửi thư xin lỗi - trả lời

  ...
 • Thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí

  ...