Cung cấpđầy đủ tính năng và tiện ích mới nhất

Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp
đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.


Xem bản Demo Dùng thử miễn phí

Cổng thông tin một cửa điện tử Cổng thông tin một cửa điện tử

 • Tra cứu hồ sơ qua web

  Cho phép tra cứu trạng thái thụ lý hồ sơ theo số biên nhận.

 • Tra cứu hồ sơ qua SMS

  Cho phép tra cứu trạng thái thụ lý hồ sơ bằng tin nhắn (soạn tin nhắn theo cú pháp).

 • Thống kê tình hình xử lý hồ sơ theo năm

  Cho phép thống kê tình hình xử lý hồ sơ toàn tỉnh/thành phố trong năm:
  - Đã tiếp nhận: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm.
  - Đã giải quyết: Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong năm.
  - % trong hạn: % xử lý trước hạn và đúng hạn.

 • Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ trong năm

  Cho phép xem chi tiết tỷ lệ hồ sơ trong hạn của Sở Ban Ngành, Quận Huyện/Thị Xã, Phường Xã trong năm.

 • Thống kê tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

  Cho phép thống kê tình hình xử lý hồ sơ toàn tỉnh/thành phố trong tháng:
  - Đã tiếp nhận: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong tháng.
  - Đã giải quyết: Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong tháng.
  - % trong hạn: % xử lý trước hạn và đúng hạn.

 • Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ trong tháng

  Cho phép xem chi tiết tỷ lệ hồ sơ trong hạn của Sở Ban Ngành, Quận Huyện/Thị Xã, Phường Xã trong tháng.

 • Thống kê tình hình xử lý hồ sơ theo tuần

   

 • Xem danh sách hồ sơ

  - Đã tiếp nhận.
  - Đã giải quyết.
  - Trong hạn.
  - Trễ hạn.
  - Quá hạn.
  - Hẹn trả.

 • Thống kê trạng thái hồ sơ đã giải quyết theo năm

  Cho phép thống kê trạng thái hồ sơ đã giải quyết toàn tỉnh/thành phố trong năm: Trước hạn, trễ hạn, tỷ lệ trong hạn.

 • Thống kê theo trạng thái hồ sơ (hình cột)

  Cho phép thống kê tình hình xử lý hồ sơ của Sở Ban Ngành, Quận Huyện/Thị Xã, Phường Xã theo biểu đồ hình cột: Trước hạn, đúng hạn, trễ hạn, chưa xử lý.

 • Thống kê theo trạng thái hồ sơ (hình tròn)

  Cho phép thống kê tình hình xử lý hồ sơ của Sở Ban Ngành, Quận Huyện/Thị Xã, Phường Xã theo biểu đồ hình tròn phần trăm: Trước hạn, đúng hạn, trễ hạn, chưa xử lý.