Với rất nhiềuLỢI ÍCH CÓ THỂ MANG LẠI

cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.

Xem bản Demo Đăng ký dùng thử

Bình Dương Bình Dương

 • Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Tư pháp
 • Sở Y tế
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Tài chính
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Sở Ngoại vụ
 • Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch
 • Sở Xây dựng
 • Sở Nội vụ
 • Sở Công thương
 • Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
 • Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
 • Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
 • Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
 • Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
 • Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
 • Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
 • Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
 • Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore
 • Trường Đại học Thủ Dầu Một
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
 • Cơ quan thuộc khối đoàn thể