Với rất nhiềuLỢI ÍCH CÓ THỂ MANG LẠI

cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp đáng được xem xét một cách nghiêm túc nhất.

Xem bản Demo Đăng ký dùng thử

Tin hoạt động Tin hoạt động

Quay lại

Chuyển giao HCM eGov 2.0 cho các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, từ ngày 14/07/2015 đến ngày 20/07/2015, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp đào tạo và chuyển giao hệ thống HCM eGov 2.0 cho các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch đào tạo chuyển giao gồm 10 chuyên đề: Giới thiệu mô hình và giải pháp cho Chính quyền điện tử các cấp thuộc tỉnh; Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập môi trường vận hành ứng dụng mã nguồn mở; Giới thiệu và hướng dẫn hệ thống nền tảng ứng dụng; Vẽ quy trình với công cụ JBPM và cách Deploy vào phần mềm; Cấu hình tùy biến giao diện cho ứng dụng phần mềm lõi (dựa trên các mẫu được hỗ trợ); Hướng dẫn thiết lập và cấu hình “Trang thông tin tổng hợp thông tin phục vụ quản lý điều hành”; Hướng dẫn thiết lập và cấu hình phân hệ “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”; Hướng dẫn thiết lập và cấu hình 2 phân hệ Quản lý đơn thư hành chính khiếu nại tố cáo, Quản lý Vi phạm hành chính; Hướng dẫn thiết lập và cấu hình phân hệ “Quản lý quy trình ISO điện tử” và các phần mềm tác nghiệp.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh Lê Thái Hỷ đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng HCM eGov 2.0 cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.